Teorijas nodarbības

A, A2 kategoriju nodarbību īsais kurss iekļauj sevī 15 mācību stundas, personām kurām ir B, C1,c,D1,D kategorijas vadītāja apliecība, kā arī nodarbībās var piedalīties A1 kategorijas topošie apmācāmie.

Nodarbību laikā, atkārtosim CSN,  pastāstīšu izmaiņas un pievērsīsim lielāku uzmanību, tieši ar moto vadītājiem saistītu noteikumu izpratnei. Šīkāk izskaidrošu neskaidros punktus.

Teorijas nodarbībās iepazīstināšu jūs ar dažādu motociklu veidiem, jeb tipiem, kā arī sīkāk apskatīsim dažus motociklu modeļus, lai veidotu, Jūsu priekštatu par to cik dažādi motocikli ir un cik daudz iespējas tie dot. Līdz ar to stāstīšu par pareizu motociklu pielietojumu, dažādos ceļa segumos, kur būtisks punkt būs motocikla bremzēšana un apturēšana mainoties ceļa segumiem. Kursanteim interesējošs un aizraujošs punkts ir ceļošana un piedzīvojumi ar motocikliem.

Viena no ļoti svarīgām tēmām ir motocikla vadīšana dažādos laikapstākļos, kas būs nepieciešama gan mācību procesā, gan eksāmenā, kā arī noteikti noderēs dzīvē. Pie šī arī runāsim par pareiza ekipējuma izvēli, cik dažādi ir ekipējumi,  un kam pievērst uzmanību- (detaļas).

Būs praktiski padomi un ieteikumi, motocikla ikdienas apkopei, uzturēšanai. Daudzas idejas par motocikla aprīkošanu jūsu ērtībām un drošībai. Kā arī ieskats tehniskajā uzbūvē.

Izrunāsim arī motocikla vadības iekārtas un pareizu to lietošanu, kas būs ļoti nepieciešama praktisko nodarbību uzsākšana.

Praktiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības uzsākam ar vadības iekārtu apgūšanu un pareizu to lietošanu, kā arī vairāku uzdevumu izpildi ar tām.

Turpināsim ar kustības uzsākšanu, motocikla apturēšanu un pārnesumu pārslēgšanu gan uz augstākiem pārnesumiem, gan uz zemākiem.

Šajās nodarbībās ir jāapgūst 8 figūras, kuras visas būs nepieciešams veikt eksāmenā. Katrai figūrai ir savs uzdevums, kas veicina jūsu prasmes manevrēt ar motociklu un pareizi rīkoties ar vadības iekārtām.

Figūras ir gan līdzsvaram, gan veiklībai, gan ātruma, gan transportlīdzekļa apturēšanai.

Pēc veiksmīgas figūriņu apguves un spējas parādīt ka kontrolējat motociklu, tiek uzsāktas nodarbības satiksmē.

Satiksmē jāiemācās pareizs motocikla novietojums joslās, malējie stāvokļi, manevri, rīcība ar vadības iekārtām, situāciju novērtēšana, spēja lasīt ceļazīmes un ceļa apzīmējumus, saprasties ar citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Eksāmeni

Pēc teorijas nodarbību kursa, kursantam viena gada laikā jānokārto teorijas eksāmens autoskolā A kategorijā. Ieskaitīta skolas eksāmena gadījumā, kursants ir pabeidzis teorijas kursu. Pozitīva rezultāta gadījumā, tas tiek apstiprināts CSDD un apmācāmā personas var doties  kārtot teorijas Eksāmenu uz CSDD. apmācāmajam būs jāatbild uz 30 jautājumiem, kur ir pieļaujamas 3kļūdas. Pēc veiksmīga CSDD teorijas eksāmena, gada laikā jānokārto praktiskais eksāmens. Ja apmācāmā persona to gada laikā nav izdarījusi, tad atkārtoti būs jādodas uz CSDD pārkārtot teorijas eksāmnenu.

Pēc praktisko nodarbību apguves, kursants kārto skolas eksāmenu braukšanā, veicot figūriņu izpildi, kur katrai tiek dotas divas iespējas. Veicam zināšanu pārbaudi satiksmē, novērtējot noteikumu zināšanas, spēju iekļauties plūsmā, saprašanos ar citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, situāciju novērtēšanu, ceļa zīmju un apzīmējumu ievērošanu, pareiza rīcība ar motociklu un tā vadības iekārtām. 

Pēc veiksmīga skolas eksāmena, kursants piesakās CSDD eksāmenam. CSDD eksāmenā jāierodas pilnā moto ekipējumā, Jāatbild uz inspektora uzdotajiem tehniskajiem kontrol jautājumiem, jāizpilda 8 figūras kur katrai ir divas iespējas un iesildīšanās laikā tiek dotas divas izvēles figūras, ko var izmēģināt – ja tās izpilda veiksmīgi- figūras ieskaita kā izpildītas. Pēc veiksmīgas figūru izpildes, apmācāmais dodas satiksmē.

27 07 2014