Beidzot, ilgi sapņots un mazliet piepildīts. Brauciens ar motocikliem – RUMĀNIJĀ.

27 07 2014