A kategorijas iegūšana bija mans lielākais un grūtākais, bet emocionāli visspilgtākais izaicinājums

27 07 2014